• یادگیری آسان زبان

اخبار و خدمات موسسه

متقاضیان ثبت نام پس از انجام تعیین سطح و دریافت مشاوره، می توانند از طریق سامانه ثبت نام آنلاین یا مراجعه حضوری و با ارائه مدارک کامل نسبت به ثبت نام قطعی اقدام فرمایند. مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام شامل موارد ذیل می باشد:

1-کپی شناسنامه

2-یک قطعه عکس

3-شهریه کامل ثبت نام

4-قبض تعیین سطح

پرداخت شهریه می توانند به صورت اینترنتی(سامانه آنلاین) یا از طریق دستگاه کارت خوان یا ارائه رسید واریزی به حساب بانکی انجام شود.


آزمون تعیین سطح که توسط یکی از کارشناسان موسسه انجام می شود شامل مصاحبه شفاهی ، مبتنی بر دانش قبلی زبان آموزان

 می باشد و به صورت حضوری انجام می گردد.

 

لازم به ذکر است قبض تعیین سطح صادر شده به مدت 3 ماه معتبر بوده و پس از انقضای آن، متقاضی گرامی ملزم به شرکت در  آزمون تعیین سطح می باشد.

 

جهت تعیین وقت برای شرکت در آزمون تعیین سطح به صورت حضوری یا به صورت تلفنی با موسسه هماهنگی نمایید.این متن توضیحات مختصری در باره آیتم می دهد این متن توضیحات مختصری در باره آیتم می دهد این متن توضیحات مختصری در باره آیتم می دهداین متن توضیحات مختصری در باره آیتم می دهد


این متن توضیحات مختصری در باره آیتم می دهد این متن توضیحات مختصری در باره آیتم می دهد این متن توضیحات مختصری در باره آیتم می دهداین متن توضیحات مختصری در باره آیتم می دهد

منابع آموزشی